Konkurs për praktikant/e

KUSH JEMI NE?

SWAN është kompani që merret mirëmbajtjen e shtëpive, kopshteve, komplekseve banesore dhe objekteve afariste. SWAN është themeluar në vitin 2017 dhe operon në disa qytete të mëdha të Maqedonisë së Veriut si në Tetovë, Shkup, Gostivar.

SWAN është ndër kompanitë e para të themeluar në Maqedonia në fushën e mirëmbajtjes dhe gëzon një staf profesionist.

SWAN poashtu ka bashkëpunim të ngushtë me kompanitë tjera të mirëmbajtjes në Danimarkë.

ÇKA OFROJMË NE PËR PRAKTIKANTËT:

✓ Praktikë 3-6 muaj.

✓ Mentorim.

✓ Ambient atraktiv dhe modern.

✓ Orar fleksibil i punës, mundësi kombinimi të orarit nga zyra dhe shtëpia.

✓ Ne u ofrojmë praktikantëve tanë mundësi të shumta zhvillimi “në punë” për t’i ndihmuar ata të arrijnë qëllimet e tyre në karrierë.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

✓ Asiston Drejtoreshën Menaxhuese në përgatitje të takimeve.

✓ Përkrah stafin në zyrë.

✓ Shkruan tekste për Newsletter për klientët e SWAN.

✓ Punë tjera administrative.

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME PËR NE:

✓ Ne jemi një punëdhënës që vlerëson kolegjialitetin dhe punën në ekip.

✓ Ne jemi një kompani që mbështesim studentët. Rezultatin e punës e masim kundrejt

vlerave që kemi në kompani, siç janë: integriteti, mirësjellja, përgjegjësia dhe sinqeriteti.

✓ Jemi kompani që i përshtatet kërkesave dhe nevojave të klientëve tanë.

✓ Tek ne çdo punonjës vepron sipas përgjegjësisë që ka.

✓ Ne i mirëpresim idetë e reja dhe i zhvillojmë ato më tutje.

✓ Ekipet tona janë ndërdisiplinore, rrjetëzimi është shumë i rëndësishëm për ne.

Në këtë konkurs prioritet do të kenë studentët nga drejtimet:

  1. Ekonomik
  2. Juridik
  3. IT
  4. Marketing
  5. Biznes

Nëse jeni të interesuar për praktikë tek ne, dërgoni një CV përmes:

emailit: info@swan.mk

Tel: 072 920 100

www.swan.mk

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment