Swan zgjeron stafin e saj

Kompania SWAN hap konkurs për punëtorë të rinj.

Sektorët:

  1. Mirëmbajtje të shëtpive, banesave dhe objekteve afariste.
  2. Mirëmbajtje të kopshteve

Kushtet:

  1. Gjinia: Meshkuj dhe Femra
  2. Të jenë të moshës madhore
  3. Të ketë aftësi për të punuar në mënyre efektive
  4. Të marrë përgjegjësi për punën çka i jepet.
  5. Përvoja e punës do të merret si përparësi gjatë konkurrimit.
  6. Leja e shoferit do të merret si përparësi gjatë konkurrimit.

Kontakt:

Tel: 072 209 100

Email: info@swan.mk

Kandidatët e interesuar mund të paraqiten edhe në zyrë çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00

Shtëpia juaj, obligimi ynë!

swan.mk

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment