Ofertë për mirëmbajtjen e bizneseve

Kompania SWAN është ndër kompanitë e para të themeluara në Maqedoninë e Veriut, e cila merret me mirëmbajtjen e shtëpive dhe kopshteve.

SWAN është themeluar në vitin 2017 në Tetovë, nga dy të rinj të cilët përvojën e tyre në Danimarkë në këtë sektor e kanë sjell edhe në vendin tonë.

SWAN me realizimin e projekteve të saja është bërë shembull i një kompanie që sjell risi dhe një kompanie që transformon mjedisin e biznesit.

Në ofertat e Kompanisë SWAN përfshihen shërbimet për mirëmbajtjen e shtëpive, banesave dhe bizneseve.

SWAN aktualisht bashkëpunon me mbi 200 klient në bazë të kontratave të nënshkruara që garantojnë besnikëri dhe kryerje të punëve në mënyrë profesionale.

Synojmë të jemi partneri më i besueshëm për klientët tanë dhe të sigurojmë mbulim maksimal të tregut.

Shërbime për mirëmbajtje të bizneseve:

Mirëmbajtje të komplekseve banesore

Pastrim të zyrave.

Pastrim të objekteve hotelierike.

Pastrim dhe larje të oborreve.

Pastrim të depove.

Pastrim të garazheve.

SWAN biznesi juaj, obligimi ynë!

Kontaktet:

Tel: +389 (0) 72209100

Email: info@swan.mk

Ueb: swan.mk.

Newer Post

Leave A Comment