Kontrolli mujor dhe pastrim sipas nevojës

Kontrolli mujor dhe pastrim sipas nevojës

Përshkrim i shërbimit

Ekipi i SWAN bën kontrollë çdo muaj duke vëzhguar çdo pjesë të shtëpisë suaj. Kontrollin e funksionalitetit të sistemit të ujit, rrymës elektrike, si dhe pajisjeve tjera e shtëpisë.Gjatë këtij kontrolli ekipi jonë përveç kontrollit,sipas nevojës do të bëj një pastrim të përgjithshëm brenda në shtëpi ( heqja e merimangave dhe pluhurit, pastrimi dyshemesë), me qëllim të mirëmbajtjes së shtëpisë gjatë gjithë kohës si dhe ajrosjen e shtëpisë.
Pas këtij kontrolli ekipi do të plotësoj një raport ku do raportoj zyrën tonë për gjendjen e shtëpisë.

Na kontaktoni