Raportimi I defekteve/gabimeve

Raportimi I defekteve/gabimeve

Përshkrimi i Shërbimit

Pasi SWAN mbanë përgjegjësi për shtëpinë tuaj, ekipi jonë realizon kontrolle kur ju nuk jeni në shtëpinë tuaj, për sigurinë tonë dhe tuajën në rast të ndonjë defekti të mundshëm ekipi jonë do të lajmëroj zyrën e cila do të ju kontaktoj juve për të ju informuar për defektin e mundshëm si dhe të ju ofroj ofertë për rregullimin e po të njejtit, me qëllim që mos të rritet defekti i mundshëm, e gjitha kjo do të realizohet me profesionalizëm nga ekipi jonë, kjo realizohet me një çmim special, që nënkupton se administrimin e bëjmë ne, kurse pagesa (mjetit dhe mjeshtrit) bëhet nga klienti.

Na kontaktoni