Larja e oborrit

Përshkrim i shërbimit

Pjesa e oborrit tuaj me begatona është një sipërfaqe që bie në sy shumë,të cilën ju do të dëshironit që gjithmonë ta shihnit të pastër,pa kullosa dhe myshk të formuar.
Ne bëjmë pastrimin e tyre gjate pastrimit gjeneral me makina me shtypje të lartë të ujit që është në gjendje të pastrojë kullosat dhe myshkun më të vështirë për tu pastruar.
Gjithashtu ne përdorim kimikale për djegien paraprake të kullosave nëpër begatona,duke pasur një kujdes të madh ndaj bimëve tjera në mos vrasjen e tyre,me qëllim mbajtjen nën kontroll të kullosave te keqija dhe pastrimin sa më të mirë.

Na kontaktoni