Pastrimi i gjetheve

Përshkrimi i shërbimit

Ekzitojnë mënyra të ndryshme për pastrimin e gjetheve ne do të përmendim disa nga të cilat i praktikojmë: mbledhja me makinën për kositje, me ventilator të mbajtur në dorë/vakum, duke i mbledhur me grabuje,etj.
Gjithmonë do te përpiqemi të pastrojmë gjethet në një ditë të thatë, pasi ato kapen më lehtë kur janë më të mprehta sesa të lagura.

Na kontaktoni