Largimi i barrit të keq

Përshkrimi i shërbimit

Kullosat e këqija janë bimë që rriten aty ku nuk janë të dëshiruara, ato janë pushtues të vazhdueshëm të kopshtit që shpesh do të rriten përsëri në qoftë se nuk i trajtojmë në mënyrë efektive.
Largimi i tyre do të bëhet në mënyrë efektive me mjete të ndryshme, djegie, kimikale të ndyshme dhe në mënyrë të vazhdueshme pasi ato mund të rikthehen pas çdo kohe të lagësht.
Ne do të mundohemi që vazhdimisht të bëjmë mirëmbajtjen e tyre që mos të rriten, që do të lehtesojë edhe heqjen e tyre në mënyrë efektive

Na kontaktoni