Largimi i barit të keq

Largimi i barit të keq

Përshkrimi i shërbimit

Kullosat e këqija janë bimë që rriten aty ku nuk janë të dëshiruara, ato dalin në vazhdimësi nëse nuk trajtohen në mënyrë efektive.

Largimi i tyre do të bëhet në mënyrë efektive me mjete të ndryshme si: djegie, hedhjen e kemikale të ndyshme dhe në mënyrë të vazhdueshme pasi ato mund të rikthehen pas çdo kohe të lagësht.
Ne do të mundohemi që vazhdimisht të bëjmë pastrimin e tyre që mos të rriten.

Na kontaktoni