Mirëmbajtja e Kopshtit

Mirëmbajtja e Kopshtit

Përshkrimi i shërbimit

Që shtëpia juaj të ketë një pamje të bukur edhe nga jashtë, ne ju mundësojmë mirëmbajtjen e oborrit dhe kopshtit tuaj, duke u kujdesur për të në mënyrë profesionale me mjete adekuate për punë, si makinë për kositje, detergjente të ndryshme për pastrimin e begatoneve, mjete për ujitje, hedhjen e kemikaleve për djegien e kullosave nëpër begatone etj.

Na kontaktoni